SPRAY | VECTRA
SPRAY | VECTRA

Szerokopasmowy
Internet w trzech powiatach

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 pod nazwą: "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w 3 powiatach Polski" SPRAY Spółka Akcyjna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Vectra zrealizuje projekt budowy sieci światłowodowej, która umożliwi mieszkańcom powiatów elbląskiego, lubińskiego (południe) i lubińskiego (północ) oraz radomszczańskiego dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Dzięki projektowi mieszkańcy terenów podmiejskich i wiejskich uzyskają możliwość dostępu do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W sumie dostęp ten otrzyma po raz pierwszy ponad 4800 gospodarstw domowych i jednostek publicznych takich jak szkoły i podmioty lecznicze.

Wybierz swoje miasto i sprawdź szczegółowe informacje o projekcie